Shine We Are - BoA

Something new?
mal hae jwuh yo What's your dream
doo noon eu ro juhn hae jwuh yo Try me boy
jo geum shi ga kka wuh ji neun neu kkim
oo reun bah da bahn jjahk ee neun kkum chuh rum

# Moh deen gae ee o jin dae do geu luh ji ah neun
shi ga neun chaj ah o jyo!
ha ji mahn nan mid uh yo geu uhn jen ga aehn
So shine we are!

* I feel the brightness love
juh tae yang eul gam ssah ahn neun da myun
nam kim ups ee With you
kkum eul moh ah Happiness
sae ha yahn pa do ga
shi jahk dwi neun mi rae ae suh la myun
ji geum moh seub geu dae ro gul uh ga yo

You know what? jae ja ri gul eum eu ro
shin ki roo reul heh mae da noo neul eun myun
In surprise chaj gae dwi neun geu ha na
geu goht seu ro na reul dae ryuh ga jwuh yo

Haeng bok hae oot eum jihl ddae do
na do moh reu gae uh ro wuh ji ki do ha jyo
ha ji mahn nan mid uh yo kyu tae ee suh yo
So shine we are!

** I feel the brightness love
na ei ma eum ee juhn hae ji na yo
ma joo hahn eun doo so dda seu hah meun ha na jyo
nuh reul bah la bo neun doo noon ae dam go shi puh yo
suh ro ei beet ee dwi neun nae ki do ei My love

## Yes I'm gonna feel all right gonna take a chance
geu dae wah hahm kkeh hae yo All I need you love
Yes I'm gonna feel all right gonna take a chance
geu dae wah hahm kkeh hae yo All I need you love

# REPEAT
* REPEAT
** REPEAT
## REPEAT x2

view 4,524 times

comments