Suo-Gan - Charlotte Church

Huna blentyn, ar fy mynwes,
Clyd a chynmes ydyw hon;
Breichiau mam sy?n dyn amdant,
Cariad mam sy dan fy mron.
Ni chaiff dim amharu?th gynum,
Ni wna undyn a thi gam:
Huna?n dawel, annwyl bientyn,
Huna?n fwyn ar fron dy fam.

Huna?n dawel hana huna
Huna?n fwyn y del ei lun:
Pam yr wyt yn awr yn gwenu.
Gwenu?n dirion yn dy hun
Ai angylion fry sy?n gwenu
Arnat yno?n gwenu?n llon
Titha?u?n gwenu?n ol a huno,
Huno?n dawel ar fy mron.

Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddor;
Paid ag ofni ton fach unig
Sua, sua ay lan y mor,
Huna blentyn nid oes yma
Ddim I roddi iti fraw;
Ar yr engl gwynion draw.

view 2,927 times

comments