Love Can Be So Hard - Disclosure

[Chorus]
Ay, ah, ay
Say, ay, ah
Ay
Ay, ay
Say, ay, ah
Ay
Ay

Love can be so hard
It's gonna be so helpless
Say love can be so hard
Gonna be it
Love can be so hard
It's gonna be so helpless
Say love can be so hard
Gonna be it

Ay, ay, ay
Ay, ah, ay
Ay, ah, ay
Ay, say, ay
Ay ,ah, ay

Love can be so hard
Say love can be so hard
It's gonna be so helpless
Say love can be so hard
Gonna be it
Say love can be so hard
It's gonna be so helpless
Say love can be so hard
Gonna be it
Say love can he so hard
I'm learning other side
Love can be so hard
It's gonna be so helpless
Say love can be so hard
Gonna be it
Say love gonna be so hard
It
No matter what they say

Ay, ah, ay
Ay, ah, ay
Ay, say, ay
Ah, ay

view 52 times

comments