Dim Dealltwriaeth (No Understanding) - Duffy

Rhyfel ar Y tir beth ydan Ni yn ddisgwyl?
Derbyn hyn Mor hir Ac yn cadw Yn ddistaw
Pobol yn crio
Dioddef Efo'r straen
Wrthi yn trio I rhedeg
Fel o'r blaen

Dim dealltwriaeth
Lle gawn ni droi?

Felly yma ydan Ni yn cwrdd
Mae'r byd Angen help

Ac felly ydan Ni yn teimlo
Mae'r byd yn Cael ei dreisio
Ar y wlad welwch Chi hoel Ein tad
Yn dioddef Yma'n dawel

Felly sefwch i fynu
Ac yma ydan ni'n aros
Ar y ffaith does na

Dim
dealltwriaeth
Lle gawn ni droi?

Dim cariad
Dim gwen mae Fy nghalon Yn teimlo'n hen

Dim dealltwriaeth
Lle gawn ni droi?

view 1,356 times

comments