Book Of Days - Enya

by Enya, percussion by Andy Duncan

, , ,
O oiche go hoich, mo thuras,

An bealach fada romham.
, , ,
O la go la, mo thuras,
, ,
na scealta na mbeidh a choich.

view 7,095 times

comments