Diamonds on The Water - Enya

Ah, ah, ah
Ah, ah, ah
Ah

Listen to the river
It echoes softly
Drifting in my memories
The sound of Summer

Da-de-da-de-da-de
Da-de-da-de-da-de
Da-de-da-de-da-de
Da-de-da-de-da-de

Listen to my heart beat
As I lie dreaming
Everywhere is whispering
The sound of Summer

The diamonds on the water
Are falling from the sun
The diamonds on the water
Are...da-de-da-de-da-de

Da-de-da-de-da-de
Da-de-da-de-da-de
Da-de-da-de-da-de
Da-de-da-de-da-de

view 94 times

comments