La Sonadora - Enya

The Dreamer
I; the autumn
I; the evening star [1]
I have been an echo

I shall be a wave
I shall be the moon
I have been everything, I am myself

I; the summer
I; the ebony
I am the dreamer

---
Spanish

La So?adora
Yo; el oto?o
Yo; el vespero
He sido un eco.

Ser? una ola
Ser? la luna
He sido todo, soy yo.

Yo; el verano
Yo; el ?bano
Soy la so?adora

view 4,109 times

comments