I Truly Love You (Jerry Yan) - F4

Ken sho gan shing vao ma na ley chi
Yow o de raw ma fan she rhen shi
Cha ma wo shing way tao ching
Hen la ming fu chwo
Ni may yaw kwey ying
Ken sho gan shing la niyaw lei bu cahiyaong shing
Ni o ye chi chue po chiyen shong yin
Ni kei dhi yen sheng hao ping
dha raw chiyen li
Ni dao lang khong chi
Oh..
Wo sher chanda chanda chanda he ay ni
Ying wey fu chow la ley chi chyow fey dei yow yey yi
Ni kei de lan ching wo pho chen khaw phing
Chi chiyaw wo ei ay ni chen shing
Chong yow lee chiyen kheng yi yong li
Ching ching baw chow ni (baw ni)
Ni ching chi sher kaw po chi
Ye yaw yow kiyen mo ti
Ni shen dao shang pho wei shi
Wei chi siyen how shing
Chay ni fang pei kheng yen ching li
Dao she li
Ken sho gan shing la niyaw lei bu cahiyaong shing
Ni o ye chi chue po chiyen shong yin
Ni kei dhi yen sheng hao ping
dha raw chiyen li
Ni dao la khong chi
Wo sher chanda chanda chanda he ay ni
Ying wey fu chow la ley chi chyow fey dei yow yey yi
Ni kei de lan ching wo pho chen khaw phing
Chi chiyaw wo ei ay ni chen shing
Chong yow lee chiyen kheng yi yong li
Ching ching baw chow ni (baw ni)
Ni ching chi sher kaw po chi
Ye yaw yow kiyen mo ti
Ni shen dao shang pho wei shi
Wei chi siyen how shing
Chay ni fang pei kheng yen ching li
Dao she li
Wo sher chanda chanda chanda he ay ni
Ying wey fu chow la ley chi chyow fey dei yow yey yi
Ni shen dao shang pho wei shi
Wei chi siyen how shing
Chay ni fang pei kheng yen ching li
Dao she li

view 12,210 times

comments