The Sounder (Edited) - Gorillaz

Shigoto no ato ni
Me ga sameru
Nani ka shinakucha
Shigoto no ato ni

Shigoto no ato ni
Me ga sameru
Nani ka shinakucha
Shigoto no ato ni

After a hard day
It's time to wake up
I need to make up
After a hard day

After a hard day
It's time to wake up
I need to make up
After a hard day

view 1,456 times

comments