Bo Jian Dai (Sign Waves) - JJ Lin Jun Jie

shi wu xing de chun zai
zhuan shu tai kuai shi kai wei lai
kong jian niu qu yao bai
xun hao chuan kai ba ni zhao chu lai
dang ji ge huang huang ji ge zhang zhang
ji ge ye wan ji ge rang wo you mang you luan
ji ge huang huang ji ge tang tang
ji ge ye wan suo yi bu kan bu xiang
woo? woo? yeah?
woo?
dian bo ge kong chuan lai fan dan bo jian di dai
kuai kuai kuai fang yin bu guo lai
woo?
xun jian san guo xian zai yi fen zhong de wei lai
kai kai kai xu ni de jie chu zhen de chun zai
woo?
shi wu xing de chun zai
zhuan su tai kuai shi kai wei lai

view 3,874 times

comments