Maybe Some Other Time (Chinese) - Joanna Wang

wo wu fa zhuan xin ting lao shi shuo de hua yin wei
ta zhi shi jiao wo yi hou bu gai jin hei she hui
zuo bu zhu bu xiang ting zhe xie hua ni yao nu li yi dian
bai ri meng mei you yong bu yao zai rang da jia hen tou tong

Oh but one day
I'll show them what I've got
On that one day
I'll give them sorry thoughts
Just not today
But maybe some other time.

xiang bu dao ying gai yao zuo shen mo rang da jia die po yan jing
wo shi yao ying er tou huan shi gai dang shang da ming xing

Mom said if I don't get out, won't get married soon enough
Men don't like cellulite and TV meals cannot give them love
Oh but one day
I'll show them what I've got
On that one day
I'll give them sorry thoughts
Just not today
But maybe some other time.

zuo bai ri meng wo shuang shou na zhaoqiang
di zhaohuai dan wu zhuang
ta men gui di qiu rao
zuo bai ri meng wo wo zhaowu shi dao
zheng jiu shi jie duo hao
wo bu tai zheng jing gai bu gai xing xing
Oh but one day

I'll show them what I've got
On that one day
I'll give them sorry thoughts
Just not today
But maybe some other time.

view 2,732 times

comments