Blaenwern - Katherine Jenkins

Nid wy'n gofyn bywyd moethus
Aur y byd na'i berlau man
Gofyn wyf am galon hapus
Calon onest, calon lan
Calon lan yn llawn daioni
Teceach yn llawn dlos
Dim ond calon lan all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos
Pe dymunwn oloud bydol
Chawin adenydd iddo sydd
Golud calon lan, rinweddol
Yn dwyn bythol elw fydd
Calon lan yn llawn daioni
Teceach yn llawn dlos
Dim ond calon lan all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos
Hwyr bore fy nymuniad
Gwyd i'r nef ar adain can
Ar i dduw, er mwyn fy ngheidwad
Roddi i mi galon lan
Calon lan yn llawn daioni
Teceach yn llawn dlos
Dim ond calon lan all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos.

view 137 times

comments