Calon Lan - Katherine Jenkins

Nid wy'n gofyn bywyd moethus
Aur y byd na'i berlau man
Gofyn rwyf am calon hapus
Calon onest, calon lan.

Cytgan:
Calon lan yn llawn daioni
Tecach yw na'r lili dlos
Does ond calon lan all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos.

Pe dymunwn olud bydol
Chwim adenydd iddo sydd
Golud calon lan rinweddol
Yn dwyn bythol elw fydd.

[Cytgan]

Hwyr a bore fy nymuniad
Esgyn ar adenydd can
Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad
Roddi imi galon lan.

[Cytgan]

view 123 times

comments