Kokadinye - Nico & Vinz

Kokadinye nelephant
Kokadinye nelephant
Kokadinye nelephant
Kokadinye nelephant
Kokadinye, nyelepho, la la la la
Kokadinye nelephant
Kokadinye nelephant
I'm, konadinye
I'm, naolneme, phokechi
I'ma ema, ayma
I will always be there for you
Cause, I love you, ema

view 77 times

comments