Bukra Wba'do (Tomorrow and The Day After) - Pink Martini

Bukra wba'do
Bukra wba'do
Bukra wba'do
Bukra wba'do
Bukra wba'do
Illi ouaadni hayoufi biouaadouh
Illi ouaadni hayoufi biouaadouh
Koullaha bukra
Koullaha bukra
Koullaha bukra
Koullaha bukra
Koullaha bukra
B?s wba'do

Ajmal yaoum hamourrou aalaya
Baada yaouma?n hatachoufouhou aaynayya
Ajmal yaoum hayamourrou aalaya
Baada yaouma?n hatachoufouhou aaynayya
Oua eddounya di izza? hatasaani
Farhati akbar minha chiouayya
Oua aala el bououd el aayn chayifaha
Jay oua jayib el sououd maah
Oua aala el bououd el aayn chayifaha
Jay oua jayib el sououd maah
Koullouh yaouma?n ithna?n oua lakaha
Koullaha bukra bas wba'do

Bukra wba'do
Bukra wba'do
Bukra wba'do
Bukra wba'do
Illi ouaadni hayoufi biouaadouh
Illi ouaadni hayoufi biouaadouh
Koullaha bukra
Koullaha bukra
Koullaha bukra
B?s wba'do

Baada yaouma?n hayoujini jaouabouh
Yassaad fihi kalbi oua ahbabouh
Baada yaouma?n hayoujini jaouabouh
Yassaad fihi kalbi oua ahbabouh
Oua li fat min oumri hassa?touh
Illa el yaoum da aamalat hissabouh
Oua lakayt kalbi illa bayitmanna
Tayih ba?na el nar oua el janna
Oua lakayt kalbi illa bayitmanna
Tayih ba?na el nar oua el janna
Koulti istanna rah tithanna
Koullaha bukra bas wba'do

Bukra wba'do
Bukra wba'do
Bukra wba'do
Bukra wba'do
Illi ouaadni hayaoufi biouaadouh
Illi ouaadni hayaoufi biouaadouh
Koullaha bukra
Koullaha bukra
Koullaha bukra
B?s wba'do

view 2,249 times

comments