Regntunga Skyar - Robyn

Regntunga skyar vartan jag ser;
Nan sol finns ej mer utan dig.
Regnvata furor tyst blicka ned;
Sa gratt allt sig ter utan dig.

Den fagel som nyss sjong
Ar plotsligt tyst och stum,
Och visan som jag skrev
Blir meningslos och dum.

Regntunga skyar vartan jag ser;
Nan sol finns ej mer utan dig.

Karlekens sang sjong du en gang
Stilla och omt for mig.
Men du forsvann; ensam jag star
Vantande blott pa dig.

Regntunga skyar vartan jag ser;
Nan sol finns ej mer utan dig.
Regnvata furor tyst blicka ned;
Sa gratt allt sig ter utan dig.

Den fagel som nyss sjong...

Regntunga skyar vartan an jag ser;
Nan sol finns ej mer utan dig.

Den fagel som nyss sjong...

Regntunga skyar vartan jag ser;
Nan sol finns ej mer utan dig.

view 60 times

comments