Gwn Mi Wn - Super Furry Animals

Gwn mi wn fod y byd yn grwn
Dw i'n saethu hwn fel bwled o wn
Dw i'n saethu ngair fel bwled o wn
Dw i'n saethu hwn fel bwled o wn

Fi 'di Glyn Kysgod Angau
A fi 'di D. Chwaeth
Mynd i bob twll a chornel fel tywod ar y traeth
Saethu ein brawddegau gyda bwa a saeth
Llenwi ein bywydau a daioni a maeth

Gwn mi wn fod y byd yn grwn
Dw i'n saethu hwn fel bwled o wn
Dw i'n saethu ngair fel bwled o wn
Dw i'n saethu hwn fel bwled o wn

Bwyta creision gyda chwrw nid llaeth
Brwydro i ryddhau ein cyfeillion sy'n gaeth
Heb honni fod ein bywyd yn well nag yn waeth
Na'r bobl sydd yn derbyn ein geiriau ffraeth

Gwn mi wn fod y byd yn grwn
Dw i'n saethu hwn fel bwled o wn
Dw i'n saethu ngair fel bwled o wn
Dw i'n saethu hwn fel bwled o wn

(TRANSLATION)

Yes I know that the world is round
I shoot this like a bullet from a gun
I shoot my word like a bullet from a gun
I shoot this like a bullet from a gun

I'm Glyn Kysgod Angau
And I'm D. Chwaeth
Going to every hole and corner like sand on the beach
Shooting our sentences with a bow and arrow
Filling our lives with goodness and nourishment

Eating crisps with beer not milk
Fighting to release our friends who are slaves
Without pretending that our lives are better than worse
It isn't the people who are accepting our quips

Yes I know that the world is round
I shoot this like a bullet from a gun
I shoot my word like a bullet from a gun
I shoot this like a bullet from a gun

view 1,144 times

comments