Muspelheim - Therion

[Gudaskymning]

[From the south comes the forces of chaos and destruction. The ultimate heat from the world of Muspel will very soon burn the world and turn it into ashes. The firegiant Surt rides with his hords to meet the gods in the final battle of Ragnarok. But the whell of fate will turn once again and from the ash a new world will rise.]

Kaun

Gudaskymning faller pa gloden
borjar flamma (Ur) odets eld i Muspelheim
Ragnarok harstamma.

Muspilli flammor over Jord,
snart kommer Surt att harja,
Jattarna tanda Ragnarok
(och) runor av eld besvarja.
Muspel oppnat sig

Surt som i syd med draget svard
kallar pa Muspels soner,
kommer till kamp pa Vigrid slatt,
da hjalper inga boner.
Fran syd kommer kaos.

Makter av eld har stormar fram
nu skola varlden brinna.
Jattarna draper guden Frej da
kommer odets timma.
Frukta Muspelheim!

view 547 times

comments