San Qian Nian De Liu Yan (3,000 Years Message) - Vic Zhou

huang2 hun1 chu1 chen2
jun1 zi hao3 qiu2
Rap:
jun1 zi ye3 hao3 qiu2
guan1 guan1 sui1 jiu1
zai4 chang2 he2 zhi1 zhou1
zhi2 zi3 zhi1 shou3 zai4 shen1 zhou1 li3 ao2 you2

dan4 yuan4 ren2 chang2 jiu3
rang4 ai4 man4 yan2 yong3 bu4 xiu3

xiang3 ni3 de wen1 rou2
meng4 mei4 yi3 qiu2
zai4 chang2 he2 zhi1 zhou1
zhi2 zi3 zhi1 shou3 rang4 zhi3 tou1 zai4 jin3 kou4

dan4 yuan4 ren2 chang2 jiu3
si1 nian4 man4 yan2 yong3 bu4 xiu1

san1 qian1 nian2 de liu2 yan2
guo2 wen2 ke4 de shi1 pian1

mo4 sheng1 zi4 yan3
dan4 jin1 tian1 wo3 que4 xin1 xian1 de ti3 yan4
Rap:
jun1 zi ye3 hao3 qiu2
guan1 guan1 sui1 jiu1
zai4 chang2 he2 zhi1 zhou1
zhi2 zi3 zhi1 shou3 zai4 shen1 zhou1 li3 ao2 you2

dan4 yuan4 ren2 chang2 jiu3
rang4 ai4 man4 yan2 yong3 bu4 xiu3


ai4 de xi3 yue4
ge1 qian3 zai4 ni3 de ce4 lian3

wo3 de shi4 jie4 zhong1 dian3
wen3 ni3 mei2 jian1

shuo1 yi1 ju4 ren2 lei4 zui4 gu3 lao3 shi4 yan2
Rap:
xiang3 ni3 de wen1 rou2
meng4 mei4 yi3 qiu2
zai4 chang2 he2 zhi1 zhou1
zhi2 zi3 zhi1 shou3 rang4 zhi3 tou1 zai4 jin3 kou4

dan4 yuan4 ren2 chang2 jiu3
si1 nian4 man4 yan2 yong3 bu4 xiu1

zai4 ni3 de er3 bian1 : 「wo3 ai4 ni3 yong3 yuan3 bu4 bian4」

na4 xie1 gong1 que4 yi3 yan1 mie4
chang2 cheng2 bu4 jian4 lang2 yan1

ke3 shi4 zai4 ge2 ji3 qian1 nian2
wo3 men ye3 yao4 zai4 jian4

lian4 ren2 dan1 chun2 xin1 yuan4
wo3 yao4 zai4 shuo1 yi1 bain4 : 「wo3 ai4 ni3 yong3 yuan3 bu4 bian4」

bu4 guan3 ming2 tian1 zen3 me bian4
he2 ni3 fen1 kai1 duo1 yuan3

wo3 men de xin1 ye3 chong2 die2
jiu4 xiang4 zai4 ni3 shen1 bian1

ai4 de yong3 heng2 liu2 yan1
wo3 yao4 zai4 shuo1 yi1 bain4 : 「wo3 ai4 ni3 yong3 yuan3 bu4 bian4」
Rap:
jun1 zi ye3 hao3 qiu2
guan1 guan1 sui1 jiu1
zai4 chang2 he2 zhi1 zhou1
zhi2 zi3 zhi1 shou3 zai4 shen1 zhou1 li3 ao2 you2

dan4 yuan4 ren2 chang2 jiu3
rang4 ai4 man4 yan2 yong3 bu4 xiu3

xiang3 ni3 de wen1 rou2
meng4 mei4 yi3 qiu2
zai4 chang2 he2 zhi1 zhou1
zhi2 zi3 zhi1 shou3 rang4 zhi3 tou1 zai4 jin3 kou4

dan4 yuan4 ren2 chang2 jiu3
si1 nian4 man4 yan2 yong3 bu4 xiu1

san1 qian1 nian2 de liu2 yan2
guo2 wen2 ke4 de shi1 pian1

mo4 sheng1 zi4 yan3
dan4 jin1 tian1 wo3 que4 xin1 xian1 de ti3 yan4
Rap:
jun1 zi ye3 hao3 qiu2
guan1 guan1 sui1 jiu1
zai4 chang2 he2 zhi1 zhou1
zhi2 zi3 zhi1 shou3 zai4 shen1 zhou1 li3 ao2 you2

dan4 yuan4 ren2 chang2 jiu3
rang4 ai4 man4 yan2 yong3 bu4 xiu3

ai4 de xi3 yue4
ge1 qian3 zai4 ni3 de ce4 lian3

wo3 de shi4 jie4 zhong1 dian3
wen3 ni3 mei2 jian1

shuo1 yi1 ju4 ren2 lei4 zui4 gu3 lao3 shi4 yan2
Rap:
xiang3 ni3 de wen1 rou2
meng4 mei4 yi3 qiu2
zai4 chang2 he2 zhi1 zhou1
zhi2 zi3 zhi1 shou3 rang4 zhi3 tou1 zai4 jin3 kou4

dan4 yuan4 ren2 chang2 jiu3
si1 nian4 man4 yan2 yong3 bu4 xiu1

zai4 ni3 de er3 bian1 : 「wo3 ai4 ni3 yong3 yuan3 bu4 bian4」

na4 xie1 gong1 que4 yi3 yan1 mie4
chang2 cheng2 bu4 jian4 lang2 yan1

ke3 shi4 zai4 ge2 ji3 qian1 nian2
wo3 men ye3 yao4 zai4 jian4

lian4 ren2 dan1 chuan2 xin1 yuan4
wo3 yao4 zai4 shuo1 yi1 bain4 : 「wo3 ai4 ni3 yong3 yuan3 bu4 bian4」

bu4 guan3 ming2 tian1 zen3 me bian4
he2 ni3 fen1 kai1 duo1 yuan3

wo3 men de xin1 ye3 chong2 die2
jiu4 xiang4 zai4 ni3 shen1 bian1

ai4 de yong3 heng2 liu2 yan1
wo3 yao4 zai4 shuo1 yi1 bain4

na4 xie1 gong1 que4 yi3 yan1 mie4
chang2 cheng2 bu4 jian4 lang2 yan1

ke3 shi4 zai4 ge2 ji3 qian1 nian2
wo3 men ye3 yao4 zai4 jian4

lian4 ren2 dan1 chun2 xin1 yuan4
wo3 yao4 zai4 shuo1 yi1 bain4 : 「wo3 ai4 ni3 yong3 yuan3 bu4 bian4」

bu4 guan3 ming2 tian1 zen3 me bian4
he2 ni3 fen1 kai1 duo1 yuan3

wo3 men de xin1 ye3 chong2 die2
jiu4 xiang4 zai4 ni3 shen1 bian1

ai4 de yong3 heng2 liu2 yan1
wo3 yao4 zai4 shuo1 yi1 bain4

view 3,756 times

comments