Overture - Arashi

Mado kara hikari more cock-a-doodle-doo
Sosh_te kinou no moyamoya roka suru
Mazu ocha susuru kagami ni utsuru
Futo mabuta wo kosuru
Sora wo muku (cock-a-doodle-doo)
Ato wa okimari no jettoko-suta-
Kimochi afurederu made ni ponpu count down

5 4 3 2 1 in ur mind
Yeah 1(ichi) 2(ni) 5(go) kimi de
3(san) 4(shi) ga nai right?

I love my girl
She's got the stuff
That makes everything alright

It's ok, it's alright
We're gonna have a good time

view 4,464 times

comments