Join Hands - Groove Armada

hey heh heeey yeah bop bo ba dop
yeaaaaaaah
it ain't over it ain't over it aint over
yeeaaaaaah
it ain't over it ain't over it ain't over baby
yeeaaaaaah
do doo doo
yeeaaaaaah
join hands
in the circle of life
yeeaaaaaah
don't stop don't stop it ain't over
when the sun goes down
yeeaaaaaah
bah ba um bah da ba ooh ba boo ba buh duh baah do-bah boo da da da buh da da buh ba um ba um
yeeaaaaaah
yeaaaah yeaaaah yeaaah yeah
yeeaaaaaah

view 1,284 times

comments