Huang Jin Jia (Golden Armour) - Jay Chou

jing qi ru hong
shan dui die ru feng
zhe jun dui wan yan ru long
sha qi ru feng
xie se ru jiu hong
jiang jun wo ao qi ru chong
shen se han ru xiong
huang jin jia ru zhong
tie qi piao han wo xing ru hong

hong
*A blast*

jing se ru dong
xiao se ru feng
gong shi ru gong
hun duan you ru meng zhong
yi jing yi dong
ru song
qian nian bu bian
ru kong x3

Chorus:

xie ran kui jia
wo hui lei sha
man cheng ju hua
shui de tian xia
gong ting zhi shang
lang yan feng sha
sheng si bu guo yi dao de ba

Verse 2:

chou hen mian yan ru huo
chou ren mao tou ru suo
qing gan piao bo piao bo
piao bo yi shi ru wo
jin sheng fan hua ru zuo
bing rong xiang jian ru po
qian jun wan ma wan ma
wan ma ben teng na gu rou xiang can ru cuo
chen nian zhan shi ru jiu
cheng bai zhuan yan ru qiu
bian di feng huo feng huo
feng huo hui yi ru xiu
na feng huo hui yi ru xiu
sha lu guo zhong ru fou
na sha lu guo zhong ru fou
feng huo hui yi ru xiu
na feng huo hui yi ru xiu
huang shi xie mai ru duan lui
huang shi xie mai ru duan lui

*Repeat Chorus

kui jia
wo hui lei sha
man cheng ju hua
shui de tian xia
gong ting zhi shang
lang yan feng sha
sheng si bu guo yi dao de ba
xie ran kui jia
wo hui lei sha
heng dao li ma
kan shui dao xia
ai hen dui hua
li shi liu xia
shui zai luan jian zhi zhong xiao sa

view 21,942 times

comments