Ingenting Stort - Jonathan Johansson

Vi va ett steg ifran gransen
Det va ingenting stort
Vi hade hjartat pa huden
Det va ingenting stort

Vi horde strakar fran traden
Det va ingenting stort
Vi fick svindel pa marken
Det va ingenting stort

Vi holl tillbaka vara tarar
Och vi blandade varann
Vi sag ett skimmer over staderna
Ett skimmer i en oppen hand

Vi skulle kopa oss fria
Det va ingenting stort
Vi skulle skara oss vackra
Det va ingenting stort

Vi skulle fylla oss tomma
Som vi alltid har gjort
Vi skulle radda oss sjalva
Det va ingenting stort

Vi holl tillbaka vara tarar
Och vi lamnade varann
Vi sag ett morker over staderna
Ett morker fran en oppen hand

(Ingenting, ingenting, ingenting)
Ingenting stort
Ett morker fran en oppen hand
(Ingenting, ingenting, ingenting)
Ingenting stort
(Ingenting, ingenting)
Ingenting

Och vi lat bomberna falla
Det va ingenting stort
Vi kunde straffa nagon annan
Det va ingenting stort

Och vi lat murarna vaxa
Det va ingenting stort
Vi kunde stanga Europa
Det va ingenting stort

Vi holl tillbaka vara tarar
Och vi blundade for varann
Vi horde stormen komma narmare
En storm ifran en oppen hand

Och det va ingenting stort
Ingenting
Ingenting

view 884 times

comments