Pretty Boy (Mandarin Version) - M2M

Tow tow kan nei te lian
Shen sheng pian chen ching kian
Wo shang je chuang wai wo moo shang niyen
Shi wang ni neng cheng ta chien

Ni te hau ni te wai
Chang pu wou te shang ai
Ni ming boo ming bai shobotchu lai-i
Shing joong wei ni ter yin lai

(Chorus)
Oh my pretty pretty boy I love you
Yin-wei yao chiang mei mei boo hwei chia chuan ai
Pretty pretty boy of mine
Twei ni shio sheng hai-i

Oh my pretty pretty boy I need you oh my
Yao chiang mei mei shi shang ai
Shoni buut sou
yau ni piet sou
Shin liu shang lai-i

Kang pie yeng shong chien sho
Tuo ye kang ye chi mo-ah
Wo shang liao ni sho chit pei wo shio-o
Shou ni shing choong chi-u wo-o

Ni meng meng hang ai wo-o
Meng meng pu shiang liao cuo-o
Ni sheng-ma bukan fujutai tuo-o
Sher pu sher pah chen-tat shang tuo

[Chorus]

Ohh pretty boy, pretty boy, pretty boy
Shwow ni yen ai wo-o

[Chorus]


========== Credit ===========
Lyrics by Du Jia-Shin

view 77,884 times

comments