Sad Tango - Rain Jeong Ji-Hun

bo ku no mo to wo ha na re te mou
han to si ta tou to si te ru no ni i ma da ni bo ku wa
ki mi no no ko si ta gu lo su ya fu re gu ran su wo i ma mo o mo i da su
sou sa mi ren ga ma si it te iu ke do
i tsu mo sai kou dat ta yo ki mi ga i chi ban
bo ku no ri do de mo u i chi do o do rou come to me
to my arms please
ka na wa na i ke do ki mi wo mo to me te ru yo
ka nau mo no na ra su gu ni mo ki mi no te wo to ri
Finding ways to get you back (get you back)
All I want is U de mo ma da
chi ka zu ke nai kyo ri wo kan zi ru no sa feel my heart

ta ma si i ga nu ke ta mi tai
sou i wa re te mo si ka ta ga nai yo i ma no bo ku zya
ki mi to no ai no hi bi o wa ra nai to sou zut to sin zi te ta
so re de mo ma da ki mi no a ya ma chi yu ru se te si mau
zi bun ga mot to se tsu nai
i ma wa hi to ri o do ri tsu zu ke ru da ke sa
PLEASE COME BACK (OH BABY)
ka na wa na i ke do ki mi wo mo to me te ru yo
ka nau mo no na ra su gu ni mo ki mi no te wo to ri
Finding ways to get you back (get you back)
All I want is U de mo ma da
chi ka zu ke nai kyo ri wo kan zi ru no sa feel my heart

i tsu no hi ka wa ka ri a e ru a su wo sin zi te
ki zu ka se ru sa ki mi no ko ko ro no o ku ni
ALL I NEED mo to me ru mo no ga a ru ha zu sa
LET ME SHOW YOU
LET ME TELL YOU
HOW MUCH I MISS YOU
ki mi wo ma tsu girl
ka na wa na i ke do ki mi wo mo to me te ru yo
ka nau mo no na ra su gu ni mo ki mi no te wo to ri
Finding ways to get you back (get you back)
All I want is U de mo ma da
chi ka zu ke nai kyo ri wo kan zi ru no sa feel my heart

view 20,594 times

comments