Path Vi: Moonthrone, Dawn Broken - Vesania

jest
Wielki Krąg Płomienny
nad nim
Starożytny Blask Najwyższy
misterium poezji śmierci
Planeta Obłąkanych

recast Thy omnipresence gone

summon Thy storms
the whirling winds
raging upon

admiration
the ultimate
altar-moon

conjure Thy Fire
release the light
blazing above

fulfill the oath
sworn!

Thy sacred gifts
I will bring onto His altar
together with the ones of mine

miliardy świec
płomienie
klękam wśr?d nich

take my blood
as a sacrifice for Thy pain
the river of my tears shall flow
and describe a circle
shall cause that the flames shall be
more bright

I will come to proclaim thy glory
infinite evilizing truth
but I will not rise
before I wound my knees
with the stones of my
Dreams

czarnych diament?w magia
zapłonie nieskończonym szeptem
a My spojrzymy na tańczące cienie
poprzez kosmiczne ognie tworzenia

świątynie uderzą w dzwony
obwieszczając swą własną zagładę
a My powr?cimy Tam
Tam skąd jesteśmy

and the flames shall flow with us
now I follow the silence you Thou bringst

recast Thy omnipresence gone

view 2,580 times

comments