Intro (Big Bang) - Big Bang

B to the I to the G , B to the A N G
ja seroun shidero kaja
BIGBANG-e achimul maja (uril ttarawa)

B to the I to the G , B to the A N G
ja seroun shidero kaja (dagawa)
igon uridulmane party-ya

view 8,884 times

comments