Vi Seglar Mot Miklagard - Rebellion

De foro manligen
Fjarran efter guld
Och osterut
Gavo ornen foda
De dogo soderut
I sarkland

Jag gav mig ivag
Med vaastan I rygg
Med manskap och fa
Jag kande mig trygg

Langvag vi kommit
Pa vatten, pa land
Nar fjarran nu nalkas
Jag saknar min strand

Genom dal over hed
Vi seglar I osterled
I stormar sa hard
Vi narmar oss Miklagard

Blott den vet
som vida reser
och fjarran farit har
vad lynnesart
Leder envar
Han vet, vad vett ar

Genom dal over hed
Vi seglar I osterled
I stormar sa hard
Vi narmar oss Miklagard

view 2,180 times

comments