Att Bygga En Ruin - Vintersorg

Kollaps ar tillstandet vid alla koordinater
Nar ridan gar upp pa naivitetens teater

Nar moder jords talamod tryter,
Nar manniskan kvaver hennes blom
Da, varldsalltets valdiga kor ryter
Och forkunnar sin fatala dom

Fordarvets hammare slar med allt tyngre slag
Likt den i kakofonins smedja
Dar roken ligger tat bade natt och dag
Som en atbord for att vi smider odelaggelsens kedja

Elden spyr ut sitt vildroda sken
Och forbranner markens hjarta
Flammor som dansar over mortalitetens scen
Tills allt ar forbrant och holjt i svarta

En vidstrackt oken kryper fram dar det har boljat ett skimrande hav
Landskapets sjal ar forvand och sprackt
Av mansklig hand skulpteras sa naturens grav
Tills varlden pryds av kaosets ordensdrakt

Gra ar varje fjaril, kall ar varje aril
Och skuggor tranger bort ljuset
Skogar har borjat bloda, kvavd ar varje groda
Och tomt ar visdomskruset

Alla angar har mist sin forna prakt,
Enfaldighetsharpans strangar ljuder I denna trakt
Dar livloshetens stjarna brinner
Med ett kallt sken som vi aldrig overvinner

view 365 times

comments