Varldsalltets Fanfar - Vintersorg

Mot dvalans land forflyter dagen
Och dranker bestandigheten i skiftande tidvatten
En rundvandring innanfor naturlagen
Som fangade ljuset hos natten
Vid rishedar bevuxna av dvargbjorkar
Som bebor bade sorg och trangtan
Aterskapas den kraft som fortvivlan formorkar
Men blott jordens egendomar kan ej stilla var langtan

[CHORUS:]
En jordisk cykel ebbar ut
Men avagabringar en borjan, utan sl_t
Likt skymningsdrommars harmonik
Till flytande tonerna fran sfarernas musik
Som ekar genom livets hard
Och virvlar ut till en frammande varld
Naturens blidkande karneval
Sveper in oss i sin blandande sal

Vi drommer till stegen av fjallens varldsvandring
Ett sekellangt strovtag fyllt av aventyr
Med isens rorelse bildas topp och sl_ttning
Ett nytt landskap nar morgonen ater gryr
Liv och rorelse, lugn och dvala
Accentuerade i en dramatisk scen
Nu bestryks varlden i en brokig fargskala
I en sammansl_tning av skilda fenomen

[CHORUS:]
En jordisk cykel ebbar ut
Men avagabringar en borjan, utan sl_t
Likt skymningsdrommars harmonik
Till flytande tonerna fran sfarernas musik
Som ekar genom livets hard
Och virvlar ut till en frammande varld
Naturens blidkande karneval
Sveper in oss i sin blandande sal

Horisonten syr ihop dessa polariserade strimmor
Ordning istallet for kaos och kvalm
Forlosta mellan stjarnhopars glitterdimmor
Medan jag vilar i skuggan av en belovad alm

Fantasier sipprar fram, sprungna ur en helhetsonskan
Och knapper pa visionens mangfargade strangar
Smyger forbi vinterkylan ut i sommargronskan
Som breder ut sig over fridsalla angar

view 464 times

comments