Fran Materia Till Ande - Vintersorg

"Transformera eder till levande Filosofiska Stenar" - Dorneus

Exoterisk var metoden som blev till kemiska forgreningar
Pa ytan var malet att transformera kvicksilver till guld,
Men det esoteriska andamalet: kroppens och sjalens huld

Symbolikens hemvist,
Moder till psykologisk analys
Driven av en ivrig animism,
Att finna de besjalade tingens dialys

Ande och natur der forlovade helhetstillstandet
Dock har mangen sokt dess skatt och forlorat forstandet
Evighetens lycka vilar I cirkular destillation
Likt Paracelsus tanke som Newton tog som en instruktion

Fran materia till ande, fran tingens trysta sfar
Jag foljer elementens stigar bortom: nu och har
For att finna amnenas hemligheter, i yster reagens
I kemins breda degel och skada gatans essens

Utvecklingsprocessen av prima materia ar tand
Jag vapnar mig mot projektionernas mastare
"Tills den merkuriska ormen ligger arrad och brand"
Gisslad ar illusionernas frestare

Mitt Opus ar fullgjort men snart sinar drommen
Aterskapandet av helheten maste hallas vaken
Den lilla konjunktionen skall vackas fran dess gommen
Medvetandets sol slukas av den vinglosa draken

Ur karlen provade ormen att fly
For att formorka min inre forsoning
Min ande, som nu skall stiga och gry
Fran logosprincipens boning

view 371 times

comments