Idetemplet - Vintersorg

En tanke bygger nya monster,
I tanken ligger varldsalltet gomt
Den oppnar stangda portar och fonster
Och fann sin stig i det vi redan glomt

Der foregaende tanken, som bar en historia
Av tankarverksamhet
Uppvackt sken den av skapandets gloria
Men domd att fornya sin singularitet
Den brot sig fri, fran sina ursprungstommar
Och skankte liv at gangna drommar
En elektrisk impuls som klarade sin examen:
Att verka bortom den fysiska lekamen

For var och varenda konklusion
Som lamnar ideernas hus
Skapas ett kosmos, en ny sektion
Av funderingar och brus

Som sedan blir till nya ord,
En egen existens
Ord pa ett papper, pa nagons bord
Blir till tankekondens

Som droppar in i dennes liv
Och forandrar dennes inkarnation
Lagger sedan grunden for nya initiativ,
Det har ar en tankes evolution
Och i varje sekund som tiden ger
Vidgas dess gesall
I dess kollektiv blir det fler, allt fler
Som stiger mot skyarnas pall

De brinner till och faller bort
Nar uppdraget ar sl_t
Men kan atervackas fran glomskans fort
Om vi manar dem en minut

Da pralar de i full ornate,
I de klaraste kulorer
Ur hjarnans sal, en frisk sonat
Besjunger dessa aktorer.

Dessa tankar bygger nya monster,
I tankarna ligger varldsalltet, gomt
De oppnar stangda portar och fonster
Men de fann sin stig I det vi redan glomt

view 329 times

comments