Klippor Och Skar - Vintersorg

En utblick genom varldens skiftningsfonster
Dar alger och lavar skapat monster
Pa soluppvarmda hallar
I varens ljusa kvallar
Da varje alvmynning spolar dess vasen
En urtidskarta portratterad
Dar varje branning blir konfronterad
Av magra landtungor
Och stormars friska lungor
Som sjunger om evolutionspjasen

Dolda oar blir till ett olycksode
Dar tiden rest sin omvalvande bild
Livets flode i ett vattenflode
Spolar grunden tills rikedom ar urskild

Som reser ifran kallorna och ut mot havets nad

[CHORUS:]
En utblick genom varldens skiftningsfonster
Dar alger och lavar skapat monster
Pa soluppvarmda hallar
I varens ljusa kvallar
Da varje alvmynning spolar dess vasen
En urtidskarta portratterad
Dar varje branning blir konfronterad
Av magra landtungor
Och stormars friska lungor
Som sjunger om evolutionspjasen

Tills en stjarnbrandsfargad horisont atervant
Dar navigation sker efter en lysande regent
Fyren: som rests langt ifran nejd och tun
Omvalvd av virvelvindens rost, i mork bordun

Som reser ifran kallorna och ut mot havets nad

[CHORUS:]
En utblick genom varldens skiftningsfonster
Dar alger och lavar skapat monster
Pa soluppvarmda hallar
I varens ljusa kvallar
Da varje alvmynning spolar dess vasen
En urtidskarta portratterad
Dar varje branning blir konfronterad
Av magra landtungor
Och stormars friska lungor
Som sjunger om evolutionspjasen

Som sprider bade saltvatten och tang
En skargardsidyll for dasta sinnens langtan
Men karg och ode vid sommarens svanesang
Nar ovarlden pyr av vintrig trangtan

view 308 times

comments