Polarnatten - Vintersorg

Solen strovar under horisontens grans
Middagsmorker ger liv at myter och illusioner
Nu, vintertiden skanker oss sin valdiga influens
Nar stjarnbilder speglar sig med snons reflektioner

En tid har kommit for att ge oss ro
Den slapper los den fjallstorm som vilat hos brisen
Mandrankt ligger jarvens tackta bo
Den smog i hunger over den blanka isen

[CHORUS:]
Sinnets alkemi
Starks av morkertidens magi
Over frusna vatten
Star polarnatten, polarnatten
Ett vagt himlaljusbestand
Projicerat mot fjallets fond
Nu sa glimrar skatten
Polarnatten, polarnatten

Himlavalvet draperas av solens broder
Tills polardag vacks ur nattens barm
En trofast kumpan da haller i ljusets roder
Med jordaxelns lutning som havarm

Tills vi ater forfors av skumrask dager
Vid polarviddernas ensliga barriar
Forestallningsskuggan kryssar over farglost lager
Varvad av tidens gondoljar

Som vilar over manniskoboning
Ger rum at ytterligheters storslagna forsoning

view 280 times

comments