Skogen Sover - Vintersorg

Skogen sover!

Sa tystnar askans aria, dess mullrande jeremiad
Och molnarmeer boljar ned i en askgra skenrokskavalkad
Som sveper in alla granars lemmar med sin aura, varligt
Dessa stilla vasens konturer pralar i ljusskiftningen saligt

[CHORUS:]
Skogen sover!
Snarjd av skenrokens torst
Skogen sover!
Stilla, odestung och suggestiv
Skogen sover!
Av varselgivare, storst
Skogen sover!
Anda fylld av pulserande liv

Ljudlost ligger landskapet, blott djurliv hors lagmalt andas
Vargars sovande klagotoner nar kvallningen sa randas
Mahanda och den ornhamn som rader hogt pa ett fjall
Och skuggar med valdiga vingar over den friliga skogens tjall

[CHORUS:]
Skogen sover!
Snarjd av skenrokens torst
Skogen sover!
Stilla, odestung och suggestiv
Skogen sover!
Av varselgivare, storst
Skogen sover!

Vi kan endast dunkelt ana
Ugglornas spoklika late
Som inseglar nattens bana
Fran sitt manskensomgjutna hogsate

Se, dar, yviga granars morka hot
Likt svarta torn hogt hojda
Over martallar med seg pelarrot
Vindbarkade och bojda

[CHORUS:]
Skogen sover!
Snarjd av skenrokens torst
Skogen sover!
Stilla, odestung och suggestiv
Skogen sover!
Av varselgivare, storst
Skogen sover!

view 316 times

comments