Spirar Och Gror - Vintersorg

Ett varregn seglar fram och sprider sin vata
Over marken, som tand av tidens laga
I denna langtans trakt har ljusdroppar borjat flata
Sommarvaven som ivrigt vill atertaga

Livskraftens gatfullhet
Spirar I vaxandets vard
Tamjd av jordens fruktbarhet,
Ett myller forenas I ett ackord
Livskraftens gatfullhet
Andas i stillhet och storm
I ett kretslopp byggt mot evighet
Likt spruckna droppars aterskapade form

I en tid nar varje fro vacks for sin resa
Ur sin kapslar, forhemligade men fria
Spridda av vinden for att betrada glesa
Vidder, som de har kommit for att befria

Ur vintrig skepnad hojs varlden nyansrikt
Och varens skira gronska forst
Dar, smaltfloder ljuder orkesterlikt
Och mildrar jordskorpans oandliga torst

view 293 times

comments