Till Danet Av Forsar Och Fall - Vintersorg

Med jordbortnotningens utjamnande makt
Danas landskapet efter vagor och vind
Det omvandlas med en ihardig takt
Och oppnar bestandighetens gallergrind

[CHORUS:]
Till danet av forsar och fall
Eroderar urberget stilla, men metodiskt
Dar glaciarer slipat fram bergkristall
I den sjunkande landmassan, periodiskt

Dar backflodet skapar som en vittrande kompositor
Sprungen ur arstiders konvention
Snarskogen holjer denna strommande skulptor
Tills dalgangen farats som en vidoppen kanjon

[CHORUS:]
Till danet av forsar och fall
Eroderar urberget stilla, men metodiskt
Dar glaciarer slipat fram bergkristall
I den sjunkande landmassan, periodiskt

view 361 times

comments