Nqaba Yam - Master KG feat Indlovukazi

Bengilokhu ngehla ngenyuka
Ngingayibon' indlela
Wena wangethula umthwalo
Wangishiya neli culo
Nginje nje nje
Kungenxa yemusa, luthando
Ngingaba yini emhlabeni
Ngaphandle Kwakho?

Mina ngiyatinikela Nqaba yami
Liwa laphakadze Nqaba yami
Ngitifihla Kuwe Nqaba yami
Angeke ngisuke Kuwe

Nqaba yami
Liwa laphakadze Nqaba yami
Ngitifihla kuwe Nqaba yami
Angeke ngisuke Kuwe

Itolo, namuhla naphakadze
Wen' umile njalo awushintshi
Itethembiso Takho

Khuluma nami ngilalele
Hamba phambili mina ngilandzele Kuwe
Ngiyatinikela Kuwe, Kuwe

Nqaba yami
Liwa laphakadze Nqaba yami
Ngitifihla kuwe Nqaba yami
Angeke ngisuke Kuwe

Nqaba yami
Liwa laphakadze Nqaba yami
Ngitifihla kuwe Nqaba yami
Angeke ngisuke Kuwe

Bengilokhu ngehla ngenyuka
Ngingayibon' indlela
Wena wangethula umthwalo
Wangishiya neli culo
Nginje nje nje
Kungenxa yemusa, luthando
Ngingaba yini emhlabeni
Ngaphandle Kwakho?

Mina ngiyatinikela Nqaba yami
Liwa laphakadze Nqaba yami
Ngitifihla kuwe Nqaba yami
Angeke ngisuke Kuwe

Nqaba yami
Liwa laphakadze Nqaba yami
Ngitifihla kuwe Nqaba yami
Angeke ngisuke Kuwe

view 67 times

comments