Waya Waya - Master KG feat Team Mosha

Trrr tattata
Trr tatataa trr tatata
Trr tatatata trrr tata

Hey master kg

Watseba bophelo bjo
Otlare nkabe re sagwe
Rephela wayawaya
Watseba ntefa ka matla
Watseba bophelo bjo
Otlare nkebe re sagwe(re sagwe re sagwe)
Re phela waya waya(wayawaya wayawaya)
Watseba ntefa ka matla(ntefa ka matla, ntefa ka matla)
Watseba bophelo bjo(bophelo bjo)
Otlare nkebe re sagwe(re sagwe re sagwe)
Re phela waya waya(wayawaya wayawaya)
Watseba ntefa ka matla(ka matla)
Ilililili huh

Nkare nkebe re sagwe trrr tatataa trrr tatata

Hai gomonate go phela(nkare nkebe re sagwe)
Hai gomonate go phela(nkare nkebe re sagwe)

Kere one o jaiva okare o kgaola ngwaga
Kere two o jaiva okare wa nyadiwa
Kere three o jaiva okare o fasitse
Kere Four tjesa 1, 2, 3,
4 jika jika jika jika jika jika jika
Majika jika jika ao jikamajika jika jika
Watseba bophelo bjo
Otlare nkabe re sagwe
Rephela wayawaya
Watseba ntefa ka matla
Watseba bophelo bjo
Otlare nkabe re sagwe
Rephela wayawaya
Watseba ntefa ka matla
Watseba bophelo bjo(gomonate Nate nate Nate nate)
Otlare nkabe re sagwe(go monate monate monate)
Rephela wayawaya(gomonate
Watseba ntefa ka matla
Kere one o jaiva okare o kgaola ngwaga
Kere two o jaiva okare wa nyadiwa
Kere three o jaiva okare o fasitse
Kere Four tjesa 1, 2, 3,
4 jika jika jika jika jika jika jika majika jika
Jika ao jika majika jika jika jika jika ao jika majika
Jika jika jika jikamajika jika jika jika ao jika majika jika jika
Jika jika majika jika jika jika jika majika jika jika jika majika

Ao team mosha
Hey master kg
Size go mosha size go mosha

view 152 times

comments