Party - Master KG feat Makhadzi & Lebo Simons

Ge le khe dia di party le kha
Re bitse e le nagana di party
Tsewe di dho dhefa bjang

Ge le khe dia di party le kha
Re bitse e le nagana di party
Tsewe di dho dhefa bjang

Ge le khe dia menate le kha
Re bitse e le nagana di party
Yewe edho dhefa bjang

Ge le khe dia menate le kha
Re bitse e le nagana di party
Yewe edho dhefa bjang

Ni nga vha vhona khe
Vho ri disa dzi gigini
Vhanna ri humbela uri hu so
Ngo shota halwa
Halwa vho songo shotha
Halwa vho songo shotha
Halwa vho songo shotha

Ni nga vha vhona khe
Vho ri disa dzi gigini
Vhanna ri humbela uri hu so
Ngo shota halwa
Halwa vho songo shotha
Halwa vho songo shotha
Halwa vho songo shotha

Makhadzi a songo shota
Makhadzi a songo shota
Master KG a songo shota

Makhadzi a songo shota
Makhadzi a songo shota
Na Master KG a songo shota

Makhadzi a songo shota
Makhadzi a songo shota
Master KG a songo shota

Makhadzi a songo shota
Makhadzi a songo shota
Makhadzi a songo shota

Ge le khe dia di party le kha
Re bitse e le nagana di party
Tsewe di dho dhefa bjang

Ge le khe dia di party le kha
Re bitse e le nagana di party
Tsewe di dho dhefa bjang

Ge le khe dia menate le kha
Re bitse e le nagana di party
Yewe edho dhefa bjang

Ge oka bona party e thoma nna nkheo
Ge oka bona party e thoma nna nkheo
O nape o tsebe
Gore party ye e dho bora (Wanaitwa mos)

Ge oka bona party e thoma nna nkheo
Ge oka bona manate e thoma nna nkheo
O nape o tsebe
Gore party ye e dho bora (Wanaitwa mos)

Okase thome party ndhe lenna
Okase thome monate ndhe lenna
Party o thoma ke nna
Monate o thoma ke nna

Okase thome party ndhe lenna
Okase thome monate ndhe lenna
Monate o thoma ke nna
Party o thoma ke nna

Ni nga vha vhona khe
Vho ri disa dzi gigini
Vhanna ri humbela uri hu so
Ngo shota halwa
Halwa vho songo shotha
Halwa vho songo shotha
Halwa vho songo shotha

Ni nga vha vhona khe
Vho ri disa dzi gigini
Vhanna ri humbela uri hu so
Ngo shota halwa
Halwa vho songo shotha
Halwa vho songo shotha
Halwa vho songo shotha

view 241 times

comments